POLITICA GDPR

Informații generale

Utilizatorii site-ului își exprimă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), în scopul informării, înscrierii și participării la cursul de diplomație sportivă.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal solicitate atrage după sine, imposibilitatea înscrierii și participării la curs.

Utilizatorii site-ului au dreptul de acces, rectificare, ștergere, retragere a consimțământului, restricționare și portabilitate a datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi utilizatorii pot contacta organizatorii cursului, la adresa office@diplomatiesportiva.ro.